Meaning of 'worm'

 • கிருமி
 • புழு

Related Phrases

 • hook worm கொக்கிப் புழு
 • guinea worm 1. நரம்புச் சிலந்தி    2. கினியாப் புழு
 • glow-worm மின்மினிப் பூச்சி
 • adult worm முதிர் புழு
 • juvenile worm இளநிலைப் புழு
 • angle worm 1. காணப்புழு    2. மடிப்புப் புழு
 • glacier worm பனிப் புழு
 • kidney worm சிறுநீரகப் புழு
 • blood worm இரத்தப் புழு
 • earth worm மண் புழு

Synonyms


English to Tamil Dictionary SearchTags: Tamil Meaning of worm, worm Tamil Meaning, English to Tamil Dictionary, worm Tamil Meaning, worm English Meaning

Browse English to Tamil Dictionary
IndianDictionaries.Com | Tamil to English | English to Tamily | Terms of Use
Hosting by MediaOne.in