Meaning of 'staff'

 • கோல்
 • உத்தியோகஸ்தர் குழு

Related Phrases

 • levelling staff 1. உயரமளக்கும் கோல்    2. மட்டம் கணிகம்பு
 • level staff மட்ட அளக்கைக் கோல்
 • industrial staff தொழில் பணியாளர் தொகுதி
 • ministeral staff அமைச்சுப் பணியாளர் தொகுதி
 • executive staff செயலாண் பணியாளர்
 • contingent staff சில்லறைச் செலவின ஊதியப் பணியாளர்
 • inspection staff ஆய்வுப் பணியாளர்
 • bow staff விற்றண்டு
 • clerical staff எழுத்தர் தொகுதி
 • cross staff மூலைமட்டக் கழி

Synonyms


English to Tamil Dictionary SearchTags: Tamil Meaning of staff, staff Tamil Meaning, English to Tamil Dictionary, staff Tamil Meaning, staff English Meaning

Browse English to Tamil Dictionary
IndianDictionaries.Com | Tamil to English | English to Tamily | Terms of Use
Hosting by MediaOne.in