Meaning of 'sink'

  • மூழ்கு
  • மூழ்கடி
  • இடக்கைப் பழக்கம் உள்ள

Related Phrases

  • data sink தரவு சேரிடம்
  • kitchen sink சமையலறைக் கழுவு தொட்டி
  • heat sink வெப்பக் கவர்வி
  • counter sink மெலிதமரிடல்

Synonyms


English to Tamil Dictionary SearchTags: Tamil Meaning of sink, sink Tamil Meaning, English to Tamil Dictionary, sink Tamil Meaning, sink English Meaning

Browse English to Tamil Dictionary
IndianDictionaries.Com | Tamil to English | English to Tamily | Terms of Use
Hosting by MediaOne.in