Meaning of 'operator'

 • இயந்திரங்களை இயக்குபவர்

Related Phrases

 • boolean operator பூலியன் செயற்குறி
 • majorana operator மசோரானாசெய்கருவி
 • identity operator சர்வசமன்பாட்டுச்செய்கருவி
 • machine operator பொறி இயக்குநர்
 • dot operator புள்ளிச் செயற்குறி
 • aggregate operator மொத்தமாக்கு செயற்குறி
 • del operator தெற்செய்கருவி
 • greens operator கிரீனின்செய்கருவி
 • adjacency operator அண்மை செயற்குறி
 • default operator முன்னிருப்புச் செயற்குறி

Synonyms


English to Tamil Dictionary SearchTags: Tamil Meaning of operator, operator Tamil Meaning, English to Tamil Dictionary, operator Tamil Meaning, operator English Meaning

Browse English to Tamil Dictionary
IndianDictionaries.Com | Tamil to English | English to Tamily | Terms of Use
Hosting by MediaOne.in