Meaning of 'labour'

 • மனஅல்லது உடல் உழைப்பு

Related Phrases

 • labour supply உழைப்பின் அளிப்பு
 • day labour நாட்கூலிக்கு வேலை செய்பவர்
 • labour dispute 1. தொழிலாளர் வழக்கு    2. தொழில் சிக்கல்
 • delayed labour தாமதித்தபிரசவம்
 • labour turnover தொழிலாளர் புரள்வு
 • child labour 1. சிறார் தொழிலாளி    2. குழந்தைத் தொழிலாளி
 • labour problem தொழிலாளர் சிக்கல்
 • labour saving உழைப்பைச் சிக்கனப்படுத்தும்
 • compulsory labour கட்டாய உழைப்பு
 • labour welfare தொழிலாளர் நலப்பணி

Synonyms


English to Tamil Dictionary SearchTags: Tamil Meaning of labour, labour Tamil Meaning, English to Tamil Dictionary, labour Tamil Meaning, labour English Meaning

Browse English to Tamil Dictionary
IndianDictionaries.Com | Tamil to English | English to Tamily | Terms of Use
Hosting by MediaOne.in