Meaning of 'close'

 • சுற்று மூடல்
 • சுற்றுமூடலும் திறத்தலும்

Related Phrases

 • close statement மூடு ஆணை
 • close bodied உடலை இறுக்கிப் பிடிக்கிற
 • close up அருகில் எடுக்கப்பட்ட படம்
 • close of the year ஆண்டு முடிவு
 • close packing நெருக்கத் திணிப்பு
 • close coupling மூடிணைப்பு
 • close call மயிரிழையில் தப்பித்தல்
 • close tongued பேச்சில் எச்சரிக்கையாய் உள்ள
 • close shot அண்மைக் காட்சி
 • close vowel மூடுயிர்

Synonyms


English to Tamil Dictionary SearchTags: Tamil Meaning of close, close Tamil Meaning, English to Tamil Dictionary, close Tamil Meaning, close English Meaning

Browse English to Tamil Dictionary
IndianDictionaries.Com | Tamil to English | English to Tamily | Terms of Use
Hosting by MediaOne.in