Meaning of 'claw'

  • பிராணிகளின் கூறிய நகம்

Related Phrases

  • dew-claw பனிநகம் (சுவட்டுநகம்)
  • devil claw சூர்நகம்
  • devils claw நங்கூரச் சங்கிலியைப் பற்றும் கருவி
  • claw coupling வளையிணைப்பு
  • claw hammer ஆணி பிடுங்கும் சுத்தி கவர்க் கத்தி
  • claw tool கொளுவுகருவி
  • claw hand மடங்குகை
  • dew claw பனி வளைநகம்

Synonyms


English to Tamil Dictionary SearchTags: Tamil Meaning of claw, claw Tamil Meaning, English to Tamil Dictionary, claw Tamil Meaning, claw English Meaning

Browse English to Tamil Dictionary
IndianDictionaries.Com | Tamil to English | English to Tamily | Terms of Use
Hosting by MediaOne.in